12 Φεβρουαρίου 2018

Peer Tutoring for Inclusive Learnig

12 Φεβρουαρίου 2018 // 0 Comments

  Που απλά σημαίνει ότι οι ίδιοι οι μαθητές βοηθούν τους συμμαθητές τους να ενταχθούν στη μάθηση. Πρόκειται για την πρώτη στρατηγική μάθησης που εφαρμόζουμε […]