Μαθαίνουμε Παρέα

Η Ε’, η Στ’ και το Τμήμα Υποδοχής του σχολείου μας συμμετέχουν φέτος από κοινού  στο πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα» που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και στόχο έχει την ενίσχυση της δημιουργικότητας και την υλοποίηση καινοτόμων- βιωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

«Επιστημονική Φαντασία»: Τα παιδιά με οδηγό το ένστικτο και τη φαντασία τους προσεγγίζουν επιστημονικές έννοιες στο πεδίο της αστρονομίας, της κοσμολογίας και της σωματιδιακής φυσικής. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η συμπερίληψη όλων στη διαδικασία της μάθησης μέσα από βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας, με τη χρήση των ΤΠΕ αλλά και της τέχνης και σε συνδυασμό με το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών, της Γεωγραφίας και των Μαθηματικών.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*