Επιμορφωτική συνάντηση με το ΚΕΔΔΥ

IMG_20180323_102508Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μας προγράμματος “Inclusive Learning for Students”  συμμετείχε την Παρασκευή 23 Μαρτίου  σε επιμορφωτική συνάντηση με τους υπεύθυνους του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Χίου (ΚΕΔΔΥ). Συγκεκριμένα η προϊσταμένη κυρία Ντούβλη Καλλιρόη, η ψυχολόγος κυρία Μαριάννα Κριμιζή, ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής κύριος Ισίδωρος Σαλιάρης και η λογοθεραπεύτρια κυρία Ελένη Κέλλη  ανέπτυξαν θέματα που αφορούν  στην ενίσχυση των μαθητών για την ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην σημασία της ένταξης όλων των μαθητών στη μάθηση με την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους και τις ενδείξεις για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που μπορεί να δημιουργούν άγχος επίδοσης και να οδηγούν κάποιες φορές στη σχολική αποτυχία. Στην  εποικοδομητική συζήτηση τονίστηκε η σημασία στον σεβασμό της μοναδικότητας των μαθητών,  με την παροχή μιας εκπαίδευσης που θα επιδιώκει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και όχι μόνο τη στείρα μετάδοση γνώσεων.  Η υγιής ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είναι το κλειδί για την καλή απόδοση σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εμπλοκής των μαθητών στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, που θα είναι προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά και τις κλίσεις τους.  Η οριζόντια και η κάθετη αξιοποίηση της φυσικής αγωγής, των εικαστικών και των ΤΠΕ στο σχολείο καθώς και η οργάνωση δραστηριοτήτων συμβατών με τις προτιμήσεις των μαθητών είναι απαραίτητα για την δημιουργική εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ευχαριστούμε τους υπεύθυνους του ΚΕΔΔΥ που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και μας προσέφεραν πολύτιμη καθοδήγηση.

Training meeting of teachers  with the Educational Diagnostic and Support Center of Chios with the development of issues related to the support of the students for their active participation in the educational procedure, the importance of their integration in learning with the use of their skills and the indications for special learning difficulties that can create anxiety about performance and sometimes can lead to school failure. The discussion highlighted the importance of respecting the uniqueness of students by providing an education that seeks to develop their personality and inclinations, and not just the sterile transmission of knowledge. The healthy psycho-emotional development of children is the key to good performance in all areas of education and can be achieved through the involvement of pupils in various subjects that will be adapted  to their interests. Horizontal and vertical use of physical education, arts and ICT in school is essential for the creative engagement of all students in the educational procedure.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*