Τάξη Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ

zep

 

Η Τάξη Υποδοχής έχει ως κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, σε μαθητές και μαθήτριες με ελάχιστη ή μέτρια γνώση της ελληνικής γλώσσας. Βασικός στόχος είναι να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών/-τριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, των μαθητών/-τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και των προσφυγοπαίδων.

Η λειτουργία της Τάξης Υποδοχής αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την αποτελεσματική ένταξη και ομαλή προσαρμογή των προαναφερόμενων μαθητών/-τριών.

 

 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί

Σχ. έτος 2022- 2023: Χαρά Τσίγκα

 

Σχ. έτος 2021- 2022: Σεβαστή Βρανά

Σχ. έτος 2020-2021: Κατερίνα Κυπραίου, Αναστασία Σέρρου

Σχ. έτος 2019-2020: Κώστας Ψαρούδης