ΓΑΛΛΙΚΑ

Ε’ ΤΑΞΗ

Μαθησιακά αντικείμενα από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο»

Αριθμοί

Μαθήματα του σχολείου

Μαθήματα του σχολείου

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Κρυπτόλεξο με τις μέρες τις εβδομάδας

Memory game με τα μαθήματα του σχολείου

(δημιουργός: Θεοδοσία Τσατσαρώνη)

ΣΤ’ ΤΑΞΗ

Μαθησιακά αντικείμενα από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο»

Η ώρα

Εικονική περιήγηση στο Παρίσι

Αριθμοί

Κρυπτόλεξο

Σχολικά μαθήματα

Αριθμοί

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Επανάληψη στα ρήματα

Η ώρα

Η μέρα μου

(δημιουργός: Θεοδοσία Τσατσαρώνη)