ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Η Επιστροφή των χαμένων κειμηλίων

Τα όπλα της Επανάστασης  

Ελληνικές Παραδοσιακές Φορεσιές 

Ιστορική Γραμμή (Προϊστορία- Αρχαιότητα- Βυζάντιο- Οθωμανικά- Νεότερα) – Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Πόσο καλά γνωρίζεις τα πρόσωπα της Μυθολογίας και της Αρχαίας Ιστορίας;