Σεισμοί-Φυσικές καταστροφές

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει παιδαγωγικό και επιμορφωτικό υλικό και δημιουργήθηκε για να ενημερώσει κατάλληλα τους μαθητές/μαθήτριες του σχολείου μας, τους γονείς και το ευρύ κοινό για τη σωστή προετοιμασία και αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών.

 

 

Σεισμοί-Φυσικές καταστροφές