Παρόν

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χίου βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Χίου.  Είναι μέλος διαφόρων εκπαιδευτικών κοινοτήτων όπως το δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων, των σχολείων υπερασπιστών παιδιών UNICEF, είναι μέλος του δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) UNESCO, μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας Playing with Protons  και μέλος τους Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «Inclusive learning for Students». Μέσω οργανωμένων εκπαιδευτικών δράσεων το  σχολείο μας επιδιώκει να προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες του ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης και να τους βοηθήσει να μάθουν και να αναπτύξουν ολόπλευρα τις προσωπικότητές τους με σεβασμό στη μοναδικότητα τους.