Παρόν

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χίου βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Χίου. Ο αριθμός των μαθητών και των μαθητριών που φοιτούν έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια στους 120 μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι περίπου 20.

Το σχολείο κάθε χρόνο έχει ενεργή δράση σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Μέλος που δικτύου των Οικολογικών Σχολείων, των σχολείων υπερασπιστών παιδιών UNICEF, μέλος του δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet) UNESCO, μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας Playing with Protons  και ως μέλος τους Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «Inclusive learning for Students», το σχολείο μας επιδιώκει να προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης και να τους βοηθήσει να μάθουν και να αναπτύξουν ολόπλευρα τις προσωπικότητές τους με σεβασμό στη μοναδικότητα τους.