Στ΄τάξη

Μαθαίνουμε να προγραμματίζουμε:

Ο προγραμματισμός στο δημοτικό είναι μια προσπάθεια ενθάρρυνσης της ανάπτυξης τεχνολογικών δεξιοτήτων στις μικρές ηλικίες.

hour-of-code-logo

 

Μία ώρα κώδικα για κάθε μαθητή

 

Δραστηριότητες στην τάξη για την ώρα του κώδικα

scrach