Ξένες Γλώσσες

Σχολικό έτος 2022- 2023

 • Βασιλική Μαλτέζα- Αγγλικά
 • Θεοδοσία Τσατσαρώνη- Γαλλικά

Σχολικό έτος 2021- 2022

 • Ελισάβετ Γάγκα- Αγγλικά
 • Θεοδοσία Τσατσαρώνη- Γαλλικά
 • Ειρήνη Τσαγγέτα- Γερμανικά

Σχολικό έτος 2020- 2021

 • Μαριάνθη Ραπίτου- Αγγλικά
 • Θεοδοσία Τσατσαρώνη- Γαλλικά
 • Δήμητρα Στακιά – Γερμανικά

Σχολικό έτος 2019- 2020

 • Μαριάνθη Ραπίτου- Αγγλικά
 • Θεοδοσία Τσατσαρώνη- Γαλλικά
 • Σταματία Σεζένια – Γερμανικά

Σχολικό έτος 2018- 2019

 • Ραπίτου Μαριάνθη – Αγγλικά
 • Θεοδοσία Τσατσαρώνη- Γαλλικά
 • Αντώνης Παζάλος- Γερμανικά

Σχολικό έτος 2017- 2018

 • Σπύρος Κάβουρας- Αγγλικά
 • Θεοδοσία Τσατσαρώνη- Γαλλικά