Ξένες Γλώσσες

Σχολικό έτος 2019- 2020

  • Μαριάνθη Ραπίτου- Αγγλικά
  • Θεοδοσία Τσατσαρώνη- Γαλλικά
  • Σταματία Σεζένια – Γερμανικά

Σχολικό έτος 2018- 2019

  • Ραπίτου Μαριάνθη – Αγγλικά
  • Θεοδοσία Τσατσαρώνη- Γαλλικά
  • Αντώνης Παζάλος- Γερμανικά

Σχολικό έτος 2017- 2018

  • Σπύρος Κάβουρας- Αγγλικά
  • Θεοδοσία Τσατσαρώνη- Γαλλικά