Σεισμός-Ας είμαστε προετοιμασμένοι

Κρίνεται αναγκαία η συνεχής ενημέρωση για το φυσικό φαινόμενο προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα σε περίπτωση επανάληψής του. Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χίου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες ασκήσεις σεισμού,  κατά τη διάρκεια των μαθημάτων,  των διαλειμμάτων καθώς και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια γίνεται  αξιολόγηση της άσκησης από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ενημέρωση των μαθητών/τριών στις τάξεις με τη χρήση κατάλληλου επιμορφωτικού υλικού:

Εκπαιδευτικό βίντεο για τον σεισμό από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας:

Έντυπο υλικό στη μορφή e-book για παιδιά και γονείς από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) για την καλύτερη προετοιμασία και διαχείριση του φαινομένου.

5 βήματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον σεισμό

Σεισμός-Ας είμαστε προετοιμασμένοι

Προληπτικά Μέτρα Αντισεισμικής Προστασίας στο σπίτι σας

Πλατφόρμα ενημέρωσης του Ο.Α.Σ.Π. σχετικά με τον σεισμό και τα μέτρα πρόληψης μέσα από 16 εφαρμογές.

Παιχνίδια ενημέρωσης για τον σεισμό