ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

07.00’-07.15’
07.15’-08.00’
Υποδοχή μαθητών/τριών Πρωινής Ζώνης
Προαιρετική Πρωινή Ζώνη
08.00΄-08.15Υποδοχή μαθητών/τριών- Πρωινή προσέλευση
08.10΄-09.40΄1η διδακτική περίοδος
09.40΄-10.00΄Διάλειμμα
10.00΄-11.30΄2η διδακτική περίοδος
11.30΄- 11.45΄Διάλειμμα
11.45΄- 12.25΄5η διδακτική ώρα 
12.25΄- 12.35΄Διάλειμμα
12.35΄- 13.15΄6η διδακτική ώρα – Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
13.15΄-13.20΄Μετάβαση μαθητών/τριών στην αίθουσα ολοήμερου
13.20΄- 14.00΄1η ώρα ολοήμερου προγράμματος- Σίτιση / Διατροφική Αγωγή
14.00΄-14.10΄Διάλειμμα
14.10΄- 14.55΄2η ώρα ολοήμερου προγράμματος – Αποχώρηση
14.55΄-15.05΄Διάλειμμα
15.05΄- 15.50΄3η ώρα ολοήμερου προγράμματος – Λήξη ολοήμερου προγράμματος