Δάσκαλοι τάξεων

des

Για το σχολικό έτος 2019- ′20 η κατανομή των τάξεων έχει ως εξής:

Α1 τάξη: Στέλλα Φραγκούλη

Α2 τάξη: Σόνια Τσιαρή

Β′ τάξη: Μιχάλης Μούνδρος

Γ′ τάξη: Νικολέτα Ζιάκα

Δ′ τάξη: Κορίνα Αϊβαλιώτη

Ε′ τάξη: Ευαγγελία Γούτσιου

Στ1 τάξη: Δέσποινα Αρμενάκη

Στ2 τάξη: Ευγενία Καβουριά

 

Για το σχολικό έτος 2018- ′19 η κατανομή των τάξεων έχει ως εξής:

Α′ τάξη: Μιχάλης Μούνδρος

Β′ τάξη: Νικολέττα Ζιάκα

Γ′ τάξη: Κορίνα Αϊβαλιώτη

Δ′ τάξη: Ευαγγελία Γούτσιου

Ε′ τάξεις: Δέσποινα Αρμενάκη, Μαρία Μπινίκου

Στ′ τάξη: Στέλλα Φραγκούλη

Για το σχολικό έτος 2017- ′18 η κατανομή των τάξεων έχει ως εξής:

Α′ τάξη: Ευγενία Καβουριά

Β′ τάξη: Νικολέττα Ζιάκα

Γτάξη:Κορίνα Αϊβαλιώτη

Δ′ τάξεις: Μιχάλης Μούνδρος, Μαρία Μπινίκου

Ε′ τάξη: Στέλλα Φραγκούλη

Στ′ τάξη: Δέσποινα Αρμενάκη

Για το σχολικό έτος 2016- ′17 η κατανομή των τάξεων έχει ως εξής:

Α′ τάξη: Νικολέττα Ζιάκα

Β′ τάξη: Κορίνα Αϊβαλιώτη

Γ′ τάξεις: Μιχάλης Μούνδρος, Στέλλα Φραγκούλη

Δ′ τάξη: Μαρία Μπινίκου

Ε′  τάξη: Νίκη Ψυχουλά

Στ′ τάξη: Δέσποινα Αρμενάκη