ΔΔΠΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τρία χρόνια δουλειάς, τρία χρόνια διακρίσεων δουλεύοντας από το 2013 εώς το 2016 για το πρόγραμμα “Οικολογικά Σχολεία” στα πλαίσια του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά τη δουλειά που έχει κάνει το σχολείο μας στην Παρουσίαση με το διαδικτυακό εργαλείο Prezi