Καλή Σχολική Χρονιά!

Γρήγορα πέρασε ο καιρός

Σεπτέμβρης ήρθε πάλι,

και το σχολειό μας άνοιξε

με υποδοχή μεγάλη!

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*