Στέλνω μήνυμα, αναλαμβάνω δράση!

Το σχολείο μας συμμετέχει φέτος στο πρόγραμμα των οικολογικών σχολείων «Στέλνω μήνυμα, αναλαμβάνω δράση» μια που η μείωση των απορριμμάτων και η σωστή διαχείρισή τους αποτελεί μεγάλη ανάγκη τόσο για τη σχολική μας κοινότητα όσο και την πόλη μας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην οικολογική ευαισθητοποίηση των μαθητών, την ενημέρωσή τους αλλά κυρίως στην ενεργοποίησή τους σε θέματα που αφορούν στην ανακύκλωση και στους τρόπους μείωσης των απορριμμάτων.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της περιβαλλοντικής επιτροπής του σχολείου η οποία περιλάμβανε την παρουσίαση του προγράμματος από την οργανωτική επιτροπή (Α? και Ε? τάξη) και τη γνωριμία των μελών του συμβουλίου της περιβαλλοντικής επιτροπής που αποτελείται από 2 μαθητές εκπροσώπους από κάθε τάξη. Ως ένα ακόμα μέλος του συμβουλίου ορίστηκε και ένας εκπρόσωπος από τη γειτονιά. Έτσι ο κύριος Μπάμπης Κοιλιάρης επισκέφθηκε το σχολείο και εξέφρασε τις απόψεις του σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της γειτονιάς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έλλειψη από κάδους ανακύκλωσης και αποφασίστηκε να γίνει αίτημα στον δήμο ώστε να εξοπλιστεί η γειτονιά με αυτούς. Τέλος με τη βοήθειά του οργανώθηκε εργαστήρι κατασκευής κάδων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης για όλες τις τάξεις, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015.

Κράτα το