Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Στο προαύλιο του σχολείου μας με τη συμμετοχή των μαθητών της Στ΄ τάξης, εκπαιδευτικών και αντιπροσωπείας γονέων έγινε μία μικρή γιορτή με ανάγνωση κειμένων, του μηνύματος της Υπουργού και τραγουδιών. Στο τέλος ο Δ/ντής του σχολείου παρέδωσε τη σημαία στον σημαιοφόρο και τους/τις παραστάτες και παραστάτριες.

Και του χρόνου καλύτερες μέρες!