Ένταξη της σχολικής βιβλιοθήκης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας εγκρίθηκε η αίτηση της σχολικής βιβλιοθήκης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα: https://theeuropechallenge.eu/ .

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2023. Προβλέπεται η χρηματοδότηση της βιβλιοθήκης μας με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της.

3ο ΔΣ Χίου