Γιορτή Υιοθεσίας Α’ τάξης

Η υιοθεσία των μαθητών/τριών της Α’ τάξης από τους μαθητές/τριες της Στ’ τάξης έχει γίνει πλέον  παράδοση στο σχολείο μας καθώς έχει ιδιαίτερη σημασία για την εύκολη προσαρμογή και την ένταξη των μικρών μαθητών στο νέο σχολικό περιβάλλον. Τα οφέλη είναι σημαντικά και για τους μαθητές/τριές της Στ’ τάξης οι οποίοι αναπτύσσουν αισθήματα υπευθυνότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

IMG_20221020_114014 IMG_20221020_113806

Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη, δημιουργική και αξέχαστη πρώτη χρονιά στο δημοτικό σχολείο!

Leave a comment

Your email address will not be published.

*