Μαθαίνουμε για το νερό, από τη Δ.Ε.Υ.Α Ν. Χίου

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024, είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε μια ενημερωτική παρουσίαση για το νερό, από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χίου. Η εν λόγω δράση στοχεύει στο να κατανοήσουν και να αντιληφθούν τα παιδιά από μικρή ηλικία την εξαιρετική σημασία του νερού ως φυσικού πόρου, το γεγονός ότι τα υδάτινα αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα αλλά και το ότι η ορθή διαχείριση του νερού είναι ευθύνη τόσο της πολιτείας όσο και του καθενός από εμάς ως ενεργού πολίτη.