Εξ αποστάσεως Εκπ/ση

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει επιλεγμένο παιδαγωγικό υλικό και δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας να διατηρήσουν την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.