Γυμναστική

  • Σχολικό έτος 2022 – 2023

           Γιάννης Τόλης

  • Σχολικό έτος 2021 – 2022

          Γιάννης Τόλης

  • Σχολικό έτος 2020 – 2021

          Μανώλης Παππάς

  • Σχολικό έτος 2019 – 2020

          Τζέλα Γεροντέλη

  • Σχολικό έτος 2018 – 2019

           Γιάννης Πετρής

  • Σχολικό έτος 2017 – 2018

          Μαρία Καρακωνσταντή

  • Σχολικό έτος 2016 – 2017

          Μαρία Καρακωνσταντή