Οι μαθητές γίνονται δάσκαλοι: Peer Tutoring

Πρόκειται για την 1η στρατηγική που εφαρμόστηκε στο σχολείο μας με στόχο την ένταξη των μαθητών στη μάθηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μας προγράμματος  Erasmus+ “Inclusive Learning for Students“. Στο παρακάτω βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στην πρώτη κινητικότητα μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών, παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές από την καθημερινή μας σχολική ζωή.

This is the first strategy implemented in our school to integrate students into learning. The following video, which was presented in the first mobility of students and teachers in Italy, includes some “Peer Tutoring” activities from our everyday school life.