Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Από το 2017  συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «Inclusive Learning for Students» μαζί με σχολεία από την Αγγλία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Τουρκία.  Σε αυτό το χρονικό διάστημα, όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, μαθητές, γονείς και δάσκαλοι, είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με νέους τόπους και ανθρώπους.  Γνωρίσαμε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, υιοθετήσαμε νέες πρακτικές διδασκαλίας για την υποστήριξη των μαθητών μας, ζήσαμε εκ των έσω διαφορετικές κουλτούρες και είχαμε την ευκαιρία να μεταδώσουμε και τη δική μας, την ελληνική. Ο καθένας με τον τρόπο του, συνεισέφερε ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες του προγράμματος και να ωφεληθεί το σχολείο μας. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε συναδέλφους άλλων σχολικών μονάδων μέσα από την ημερίδα «Διάχυση και ανάπτυξη καλών πρακτικών» που οργάνωσαν οι σχολικοί μας σύμβουλοι στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν τα δυο αυτά χρόνια. Ευχόμαστε οι εμπειρίες αυτές να αξιοποιηθούν με σκοπό την πρόοδο και την προσωπική ανάπτυξη του καθενός.

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Leave a comment

Your email address will not be published.

*