Δωρεά στη σχολική βιβλιοθήκη μας

Eκ μέρους της σχολικής βιβλιοθήκης, Γ. Βενιάδης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε διά του Προέδρου, κου Ζερβάκη Α., το Σύλλογο Αυτισμού Χίου για την ευγενική δωρεά στο σχολείο μας.

Σχολική Βιβλιοθήκη 3ου ΔΣ Χίου, Γ. Βενιάδης