3/ 12/ 2020 Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Aναπηρία

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Hμέρα των Aτόμων με Aναπηρία, πραγματοποιήσαμε στην ψηφιακή μας τάξη, κάποιες απλές δράσεις. Αφού αναφερθήκαμε στο ποιοι θεωρούνται άτομα με αναπηρία, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τη συμπεριφορά των άλλων απέναντί τους, αλλά και στο πόσα καταφέρνουν, παρακολουθήσαμε το βίντεο με τίτλο: «Η φίλη μου η Ζωή».

Στη συνέχεια τα παιδιά έκαναν ζωγραφιές σχετικές με το θέμα, κάποιες από τις οποίες βλέπουμε παρακάτω:

Μαρκέλλος  Γιάννης
 Δημοσθένης  Ιωάννα
 Μαρία Καλλιόπη  Χρήστος
 Κώστας  Μαρία